Brak odsetek od PIT zapłaconego w maju

Brak odsetek od PIT zapłaconego w maju

Dzięki tzw. specustawie, PIT będzie można złożyć i rozliczyć do 31.05.2020 r. a nie 30.04.2020 r., a późniejsze rozliczenie podatku nie będzie wykroczeniem skarbowym. Jednak więcej czasu jest tylko na samo złożenie deklaracji. Jeśli ktoś będzie miał niedopłatę, podatek musi wpłacić do końca kwietnia – inaczej zapłaci karne odsetki.

Po publikacjach prasowych, wiceminister finansów obiecał zmianę tej zasady. W wywiadzie prasowym potwierdził, że jeśli podatnik nie zdąży złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2019 r. do końca kwietnia, to nie będzie musiał składać czynnego żalu i nie poniesie odpowiedzialności karno-skarbowej.

Ministerstwo finansów pracuje nad rozporządzeniem o zaniechaniu poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w PIT za 2019 r, od 1 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r., aby podatnik nie był zobowiązany do zapłaty odsetek, jeśli złoży zeznanie podatkowe do końca maja 2020 r. Jest to szczególnie istotne dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Według informacji Rządowego Centrum Legislacji w opracowaniu jest projekt rozporządzenia, z którego ma wynikać, że zaniechany zostanie pobór odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r., w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty podlegające zaliczeniu na poczet tych zaległości podatkowych.

Monika Pasiewicz
Pasiewicz & Partnerzy

Dodaj komentarz