Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności samozatrudnionych

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności samozatrudnionych

Podstawa prawna – ustawa o przeciwdziałaniu COVID19 z 31.03.2020- art. 15zzc

Kto może skorzystać?

  • Samozatrudnieni – osoby prowadzące działalność bez pracowników
  • Nie ma limitu przychodów miesięcznych (!)

Jakie są warunki skorzystania z dofinansowania?

  • Spadek przychodów o min. 30% w ciągu dowolnych dwóch miesięcy lub 60 ciągłych dni po 1.01.2020 w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019,
  • Nie zaleganie ze składkami ZUS i podatkami do końca III kwartału 2019
  • Brak przesłanek o upadłości
  • Nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych

 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Poziom dofinansowania zależny jest od spadku przychodów.

Na jaki okres można uzyskać dofinansowanie?

  • Do 3 miesięcy 

Co w sytuacji zakończenia działalności gospodarczej?

  • Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.
  • W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej

Jak wypełnić wniosek?

Więcej o wymaganiach do uzyskania wsparcia a także o wypełnianiu wniosków publikujemy na bieżąco, zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter.

Dodaj komentarz