Pożyczka z Funduszu Pracy

Pożyczka z Funduszu Pracy

Podstawa prawna – ustawa o przeciwdziałaniu COVID19 z 31.03.2020- art. 15zzd

Na czym polega wsparcie?

  • Jednorazowa pożyczka 5000 zł na pokrycie kosztów działalności, z możliwością umorzenia pod warunkiem zachowaniu stanu zatrudnienia z 29.02.2020

Jakie firmy mogą skorzystać?

  • Mikro firmy – od 1 do 9 pracowników – założone przed 1 marca 2020
  • Nie dotyczy samozatrudnionych (bez pracowników)*
  • *po nowelizacji ustawy prawdopodobnie pożyczka obejmie też tą grupę przedsiębiorców (obecnie w trakcie prac sejmowych

Jaki jest okres spłat pożyczki?

  • Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki

Jaki jest warunek umorzenia? Jakie są koszty przy braku umorzenia?

  • Możliwe jest umorzenie pożyczki pod warunkiem zachowaniu stanu zatrudnienia z 29.02.2020 przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki
  • W przypadku braku utrzymania stanu zatrudnienia – odsetki 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Więcej o wymaganiach do uzyskania wsparcia a także o wypełnianiu wniosków publikujemy na bieżąco, zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter.

Dodaj komentarz