Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w CAŁEJ POLSCE do 11.04.2020 r.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w CAŁEJ POLSCE do 11.04.2020 r.

  • Do 11 kwietnia 2020 zostały wprowadzone nowe zasady w życiu publicznym. Jest to rozszerzenie obecnych działań. Wychodzimy z domu wyłącz nie celem załatwienia niezbędnych codziennych potrzeb.

Ograniczenia w przemieszczaniu się

Nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy:

  • dojazdu do pracy
  • wolontariatu
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego

Uwaga! Przemieszczać się można wyłącznie w grupie do dwóch osób (obostrzenie to nie dotyczy rodzin).

Zasady co do transportu publicznego

Środki publicznego transportu działają ale tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. 

Całkowity zakaz zgromadzeń

Jedyny wyjątek to spotkania z najbliższymi.

Nowe zasady w trakcie uroczystości religijnych

W obrzędzie religijnym będzie mogło uczestniczyć jednocześnie maksymalnie 5 osób (po za osobami sprawujące posługę).

Miejsce pracy

W pracy ilość zgromadzonych osób może być większa w miarę potrzeb ale należy stosować się wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pozostałe ograniczenia

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują – zwłaszcza te dotyczące osób, które wracają z zagranicy.

Pełny komunikat jest pod tym adresem.

Dodaj komentarz